Svestad, Ingvild

Internasjonal rådgiving
Seksjon for internasjonalt samarbeid

Brokke, Astrid Sollid

seniorrådgiver, internasjonalt studiesamarbeid, utreisende studentutveksling
Seksjon for internasjonalt samarbeid

Lindberg, Evy

Førstekonsulent
Institutt for helse- og omsorgsfag

Guissard, Isabelle

Seniorrådgiver
Seksjon for internasjonalt samarbeid

Kononova, Natalia

seniorrådgiver
Seksjon for internasjonalt samarbeid

Johansen, Nina Borch

Studieveileder for Grunnskolelærer 5.-10. trinn og Grunnskolelærer 1.-7. trinn
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Nicolaysen, Marie Berger

Studiekonsulent arkeologi/studentrekruttering og studentinformasjon ved HSL-fak
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi

Finnstø, Linda

Rådgiver
Institutt for helse- og omsorgsfag

Sørensen, Jianfei Feng

Rådgiver
Seksjon for internasjonalt samarbeid

Hoori, Mohammad

Førstekonsulent
Seksjon for internasjonalt samarbeid

Klaussen, Sissel

Rådgiver
Institutt for vernepleie