Finn en ansatt ved UiT

Martinussen, Ingrid Kvist

Førstekonsulent / Administrasjon


Mikkelsen, Britt Anita

Administrativ lederstøtte for universitetsledelsen

Steffenak, Kjersti

Rådgiver - rekrutteringstjenesten
Wilhelmsen, Eirin

Daglig leder ved Jusshjelpa i Nord-Norge