Arctic blue polygon pattern
   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Personaladministrasjon


Stavem, Gunhild

Juridisk seniorrådgiver - Faggruppeleder for faggruppe forvaltning
Seksjon for personal og organisasjon

Skogvang, Hege

Rekruttering av ansatte
Seksjon for rekruttering
Teorifagbygget Hus 5 TEO-H4 4.561
+4777623231

Nyvold, Ståle Berger

Fastlønn, support PagaWeb, Min tid, Rollestyring
Seksjon for personal og organisasjon
NOBS 103B
+4777623232

Guddingsmo, Vibeke

Kontorsjef/ leder av administrasjonen på instituttet
Institutt for helse- og omsorgsfag

Jørgensen, Helle

PhD-student TREC - senter for Tromboseforskning
Institutt for klinisk medisin
FARM F4.210D
+4777620893

Strømmesen, Ingunn

Rekruttering, teknisk/administrative ansatte
Seksjon for rekruttering

Andersen, Elisabeth

Faggruppeleder fravær og refusjoner
Seksjon for personal og organisasjon

Steffenak, Kjersti

Rekruttering av ansatte - stipendiater
Seksjon for rekruttering
Gimleveien 78 rom 457
+4777620933

Strand, Hilde

Rekruttering av vitenskapelig ansatte
Seksjon for rekruttering
Teorifagbygget Hus 4 4.559
+4777660326

Høydal, Anne

Personal (HR), Organisasjonsutvikling, leder- og medarbeiderutvikling
Seksjon for organisasjon og økonomi BFE-fak

Nyang-Jørgensen, Maria

Rådgiver
Seksjon for organisasjon og økonomi BFE-fak