Kjøsnes, Anne

Seniorrådgiver
Seksjon for forskning, utdanning og formidling HSL-fak

Yang, Nannan

Førsteamanuensis
Institutt for samfunnsmedisin
Jobber med:
Kvalitetssystem / Forskningsadministrasjon / Regelverk / Forskerutdanning / Vakt og alarm / Molekylærbiologiske teknikker / PKR-metode / Proteinanalyse Forskningsinteresser:

Biospecimen quality, peptide and cancer


Husabø, Olaug

seniorrådgivar
Seksjon for forskning og utdanningskvalitet

Berntsen, Erlend

rådgiver
Seksjon for forskning og utdanningskvalitet

Ytreberg, Jørgen

Faggruppeleder utdanning
Seksjon for forskning, utdanning og formidling UMAK
Krogness veien(Musikk-konservatoriet)
+4777660283

Mikalsen, Øyvind Hjuring

Faggruppeleder utdanningskvalitet. Ansvar for UiTs samarbeid med Forsvarets logistikk organisasjon, Tableau m.m.
Seksjon for forskning og utdanningskvalitet
Jobber med:
Kvalitetssystem

Woltering, Verena

Seniorrådgiver
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak

Lind, Eirik Gjessing

rådgiver, utdanningskvalitet
Seksjon for forskning og utdanningskvalitet
Administrasjonsbygget
+4777625158

Bjørnsdatter, Oda

Rådgiver, utdanningskvalitet
Seksjon for forskning og utdanningskvalitet