Arctic blue polygon pattern
   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde IKT og læring


Stenersen, Mark

Prosjektleder, Grafisk Designer og rådgiver i visuell kommunikasjon i nettbaserte løsninger og digital undervisning.
Result

Norvik, Catrine

Studieleder Bsc desentralisert sykepleie / Universitetslektor
Institutt for helse- og omsorgsfag
MÅLSELV NÆRINGSPARK
+4777625150

Madsen, Siri Sollied

Førsteamanuensis i Pedagogikk
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
ILP 5018
+4777660254

Furu, Rigmor

Førstelektor
Senter for helsefaglig pedagogisk utvikling
MH2 U11.345
+4777646376

Bentzen, Karen Øien

Rådgiver i læringsfremmende teknologi, digital partner. Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi/IT-avdelingen
Seksjon for virksomhetsnære tjenester