Adamsen, Nina Yvonne Lid

Rådgiver
Institutt for helse- og omsorgsfag
Jobber med:
Eksamen / Klager / Ph.d. / Studieveiledning

Sandanger, Line Nilsen

Studiekonsulent (allmenn litteratur, nordisk, fellesemner)
Institutt for språk og kultur

Norvik, Catrine

Studieleder Bsc desentralisert sykepleie / Universitetslektor
Institutt for helse- og omsorgsfag
MÅLSELV NÆRINGSPARK
+4777625150

Berre, Tone

Rådgiver
Handelshøgskolen ved UiT i Tromsø

Sollid, Brynjar Labugt

Koordinator for arbeidslag for studier ved ILP
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Rist, Therese

Studiekonsulent
Institutt for klinisk medisin
Fakultet for Humaniora, Samfunnsvitenskap og Lærerutdanning
+4777644602

Vaage, Vidar

Førstekonsulent - eksamensansvarlig Alta
Lærerut. og pedagogikk campus Alta

Sivertsvik, Silje

Rådgiver
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Brennholm, Karin Beate

I permisjon
Seksjon for studieadministrasjon

Johansen, Nina Borch

Studieveileder for Grunnskolelærer 5.-10. trinn og Grunnskolelærer 1.-7. trinn
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Mikalsen, Lill-Iren Gabrielsen

Førstekonsulent i fellestjeneste for eksamen og vitnemål
Seksjon for studieadministrasjon

Hustad, Lena

Studiekonsulent Grunnskolelærerutdanningen 1.-7.trinn/ 5.-10.trinn og Fagdidaktisk master
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Finnstø, Linda

Rådgiver
Institutt for helse- og omsorgsfag

Bergmann, Lovisa

Studiekonsulent for MA English Acquisition and Multilingualism, MA Theoretical Linguistics, spansk, og norsk for internasjonale studenter
Institutt for språk og kultur

Bachmann, Anne Marit

Studiekonsulent
Senter for fredsstudier (CPS)
Nedre Lysthus
+4777644568

Blomsø, Sindre Øyan

Stipendiat
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Aune, Janne

Rådgiver
Enhet for legeutdanning

Johansen, Laila Elisabeth

Førstekonsulent
Handelshøgskolen ved UiT i Alta