Arctic blue polygon pattern
   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Utstillinger


Stenersen, Mark

Prosjektleder, Grafisk Designer og rådgiver i visuell kommunikasjon i nettbaserte løsninger og digital undervisning.
Result

Wærås, Torgunn

Faggruppeleder for kommunikasjon, formidling og studentrekruttering
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak

Seuthe, Lena

Vitenskapelig rådgiver for Arven etter Nansen
Institutt for arktisk og marin biologi

Grytå, Torger

Faggruppeleder, Grafiske tjenester
Seksjon for studentrekruttering, marked og grafiske tjenester

Nordström, Linnea

Faggruppeleder for formidling
Natur- og helsefagbiblioteket