Arctic blue polygon pattern
   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Samfunnskontakt


Wærås, Torgunn

Faggruppeleder for kommunikasjon, formidling og studentrekruttering
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak

Langseth, Sigurd

Seniorrådgiver - Samfunnskontakt og koordinator for UiTs etter- og videreutdanningsaktivitet
Seksjon for forskning og utdanningskvalitet

Lie, Ivar

Seniorrådgiver, ansvarlig for Kandidatundersøkelsen UiT - Faggruppe for samfunnskontakt
Seksjon for forskning og utdanningskvalitet

Brøndbo, Stig Are

Kommunikasjonsrådgiver
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak

Måseide-Olsen, Anne-Karin

Seniorrådgiver Næringslivssamarbeid
Handelshøgskolen ved UiT i Tromsø