Arctic blue polygon pattern
   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Samfunnskontakt


Steinveg, Britt Elin

Stab hos universitetsledelsen
Seksjon for forskning og utdanningskvalitet

Wærås, Torgunn

Faggruppeleder for kommunikasjon, formidling og studentrekruttering
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak

Langseth, Sigurd

Seniorrådgiver - Samfunnskontakt og koordinator for UiTs etter- og videreutdanningsaktivitet
Seksjon for forskning og utdanningskvalitet

Lie, Ivar

Seniorrådgiver, ansvarlig for Kandidatundersøkelsen UiT - Faggruppe for samfunnskontakt
Seksjon for forskning og utdanningskvalitet

Måseide-Olsen, Anne-Karin

Seniorrådgiver Næringslivssamarbeid
Handelshøgskolen ved UiT i Tromsø

Brøndbo, Stig

Kommunikasjonsrådgiver
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak