Ansatte med arbeidsområde Mikroskopi

Hestnes, Anne Grethe

Overingeniør. Mikroskopi, molekylærbiologi, mikrobiologi
Institutt for arktisk og marin biologi
Jobber med:
Bakteriearbeid / Mikroskopi

Altenburger, Andreas

Førsteamanuensis
Norges arktiske universitetsmuseum
Jobber med:
Mikroskopi