Nordmo, Lars

Webutvikler og faggruppeleder for fellestjenesten Kanalforvaltning
Seksjon for kommunikasjon

Bersås, Sølvi Liss

Seniorrådgiver - Informasjons- og formidlingsansvarlig
Seksjon for rådgivning og forvaltning

Kotavuopio, Elsa

Informasjonskonsulent
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak

Kjærvik, Inger-Heidi Brindley

Marked- og informasjonskonsulent
Fellesadministrasjonen
Jobber med:
Internkommunikasjon