Finn en ansatt ved UiT





Aune, Janne

Informasjonskonsulent
+4777646860

















Hustad, Lena

Studiekonsulent Grunnskolelærerutdanningen 1.-7.trinn/ 5.-10.trinn og Fagdidaktisk master



Jensen, May

Praksiskonsulent
Arbeidsområder:
Veiledning / Opptak / Studieadministrasjon




Johansen, Nina Borch

Studiekonsulent Grunnskolelærer 5.-10. trinn/1.-7. trinn















Sandanger, Line Nilsen

Studiekonsulent (allmenn litteratur, spansk, samisk, kvensk, finsk)





Tvete, Nadia A.

Førstekonsulent - Etter- og videreutdanning


Vaage, Vidar

Førstekonsulent - eksamensansvarlig Alta