Lysnes, Nils Johan

Seksjonsleder
Seksjon for virksomhetsnære tjenester

Pedersen, Håvard

Overingeniør - Faggruppe digitalt læringsmiljø
Avdeling for IT

Cichocki, Piotr

Lærling
Seksjon for digitale basistjenester
Jobber med:
IT-tjenester