Ansatte med arbeidsområde Bakteriearbeid

Hestnes, Anne Grethe

Overingeniør. Mikroskopi, molekylærbiologi, mikrobiologi
Institutt for arktisk og marin biologi
Jobber med:
Bakteriearbeid / Mikroskopi

Hagestad, Ole Christian

Doktorgradsstipendiat
Norges fiskerihøgskole
Jobber med:
Undervisning / Helse, miljø og sikkerhet (HMS) / Nettredaktør / Bakteriearbeid / Celledyrking / Laboratoriedrift / Molekylærbiologiske teknikker Forskningsinteresser:

Mykologi

Bioinformatikk

Bioteknologi

Mikrobiologi

Molekylærbiologi


Krsmanovic, Stina

Overingeniør
Norges fiskerihøgskole
NFH C206
+4777644425