Merkel, Marie Føreid

Overingeniør
Norges arktiske universitetsmuseum
TMU BOTANISK 117
+4777620794

Dubourg, Paul

Overingeniør - Laboratoriesikkerhet, næringssaltanalyse, POC/PON-analyse, verneombud
Institutt for arktisk og marin biologi