Arctic blue polygon pattern
   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Biblioteksveiledning


Hansen, Sissel Helene

Førstebibliotekar, fagansvarlig for kjemi, farmasi og biokjemi
Universitetsbiblioteket

Enger, Marit Bull

Fagansvarlig for kunsthistorie, landskapsarkitektur
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket

Bårnes, Vibeke

Fagansvarlig for sosiologi, sosialantropologi, religion, historie og arkeologi
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket

Brynjulfsen, Tove

Bibliotekar
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket

Aslaksen, Lise

Bibliotekar
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket

Løkse, Mariann Cesilie

Leder, Avdeling for publikumstjenester
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket

Stenhaug, Bente

Juridisk rådgiver
Seksjon for studieadministrasjon
Administrasjonsbygget B224
+4777644142

Conzett, Philipp

Førstebibliotekar / Fagansvarleg for nordisk, finsk, kvensk og tysk
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket
Jobber med:
Forskningsstøtte / Publiseringsstøtte / Forvaltning av forskningsdata / Forskningsinfrastruktur / Open Access / Digitalisering / Digitale læringsressurser / Databaser / Litteratursøk / Biblioteksveiledning / Statistikk Forskningsinteresser:

Historisk (nordisk) språkvitskap, morfologi, leksikon, ordlaging

Norrønt, norsk språk, språkendring

Open vitskap, digital humaniora


Aspaas, Per Pippin

Faggruppeleder for forsknings- publiseringsstøtte
Psykologi- og jusbiblioteket
Jobber med:
Bibliotek / Biblioteksveiledning / Klassifikasjon / Litteratursøk / Brukerstøtte / Eldre arkiv / Forskningsstøtte / Open Access Forskningsinteresser:

Vitenskaps- og lærdomshistorie, særlig vitenskapshistoriske emner med tilknytning til 1600- og 1700-tallet

Bruken av latin på ulike samfunnsområder fra antikken til i dag

Biografisjangeren og beslektede sjangre i antikken

Edisjonsfilologi


Hansen, Elin

Spesialbibliotekar
Natur- og helsefagbiblioteket
MH B6. 015
+4777660788

Gustavsen, Anneliisa

Spesialbibliotekar musikk
Musikkbiblioteket
Krognessveien (Musikkkonservatoriet)
+4777660573

Malm, Inger-Mari

Hovedbibliotekar. Fagansvarlig musikk. Daglig leder Musikkbiblioteket UIT
Musikkbiblioteket
Krogness veien(Musikk-konservatoriet)
+4777660538

Revold, Siri Adelina

Daglig leder
Psykologi- og jusbiblioteket
Teorifagbygget Hus 3 3.316
+4777660457

Hagan, Erlend

Fagansvarlig for engelsk, russisk, samisk og urfolksstudier
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket

Olsen, Leif Roger

Seksjonssjef for avdeling for samlinger
Avdeling for samlinger

Sivertsen, Ronald

Spesialbibliotekar og daglig leder
Hammerfestbiblioteket
L55 - Hammerfest
+4778450618

Kruuse-Meyer, Sidsel

Hovedbibliotekar
Seksjon for forskning, utdanning og formidling IVT-fak

Nordström, Linnea

Faggruppeleder for formidling
Natur- og helsefagbiblioteket