Vestgøte, Ellen

Innkjøp litteraturabonnementer
Avdeling for samlinger

Mikkelsen, Tone

Hovedbibliotekar
Avdeling for samlinger

Benedictus, Lammy

Spesialbibliotekar - faggruppe for metadata og system
Avdeling for samlinger

Hansen, Hanna Elise

Spesialbibliotekar
Avdeling for samlinger