Arctic blue polygon pattern
   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Lån


Enger, Marit Bull

Fagansvarlig for kunsthistorie, landskapsarkitektur
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket

Rundberg, Magne

Bibliotekar
Museumsbiblioteket
Jobber med:
Bibliotek / Lån

Storvestre, Bente

Fagansvarlig for medie- og dokumentasjonsvitenskap. Ansvar for fjernlån og innlån.
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket
Jobber med:
Bibliotek / Fjernlån / Lån

Brynjulfsen, Tove

Bibliotekar
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket

Raklev, Hege Merete

Hovedbibliotekar
Psykologi- og jusbiblioteket
Jobber med:
Lån / Fjernlån

Hansen, Elin

Spesialbibliotekar
Natur- og helsefagbiblioteket
MH B6. 015
+4777660788

Karlsen, Rita

Førstesekretær
Psykologi- og jusbiblioteket
Jobber med:
Bibliotek / Lån

Gustavsen, Anneliisa

Spesialbibliotekar musikk
Musikkbiblioteket
Krognessveien (Musikkkonservatoriet)
+4777660573

Malm, Inger-Mari

Hovedbibliotekar. Fagansvarlig musikk. Daglig leder Musikkbiblioteket UIT
Musikkbiblioteket
Krogness veien(Musikk-konservatoriet)
+4777660538

Revold, Siri Adelina

Daglig leder
Psykologi- og jusbiblioteket
Teorifagbygget Hus 3 3.316
+4777660457

Kruuse-Meyer, Sidsel

Hovedbibliotekar
Seksjon for forskning, utdanning og formidling IVT-fak

Tindwyl, Unni Elisabeth

Spesialbibliotekar
Natur- og helsefagbiblioteket
Jobber med:
Bibliotek / Lån

Aag, Frid Jorunn

Spesialbibliotekar
Harstadbiblioteket
Jobber med:
Bibliotek / Lån

Paulsen, Elin Marianne

Spesialbibliotekar
Natur- og helsefagbiblioteket

Hansen, Henning

Førstebibliotekar / fagansvarlig for historie, arkeologi, allmenn litteraturvitenskap og klassiske fag.
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket
Jobber med:
Arkiv / Eldre samlinger / Bibliotek / Ph.d. / Informasjonskompetanse / Lån / Brukerstøtte / Digitalisering / Open Access / Eldre arkiv / Litteratursøk / Forskningsstøtte / Forvaltning av forskningsdata Forskningsinteresser:

Bok- och bibliotekshistoria, läsningshistoria, 1800-tal, läs- och skrivkunnighet, litteratursociologi, demokratiseringsprocesser, mediakonsumtion, digital humaniora etc.