Finn en ansatt ved UiT


Andreassen, Helene N.

Faggruppeleder for undervisning og læringsstøtte. Fagansvarlig for lingvistikk, logopedi og romanske språk



Aspaas, Per Pippin

Faggruppeleder for publisering og forskningsstøtte. Fagansvarlig for historie, arkeologi, religionsvitenskap, gresk og latin




Figenschou, Lars

Fagansvarlig for biologi, geologi og fiskerifag




Johansen, Leila Iren

Koordinator for Natur- og helsebiblioteket




Låg, Torstein

Fagansvarlig for psykologi, psykiatri og filosofi




Overvåg, Grete

Fagansvarlig for helse- og omsorgsfag

Fagansvarlig for:
Helsefag



Revold, Siri Adelina

Koordinator for Lærerutdanningsbiblioteket






Sømhovd, Astrid

Koordinator for Kultur- og samfunnsfagbiblioteket