Ansatte med arbeidsområde Emneordindeksering

Hansen, Sissel Helene

Førstebibliotekar, fagansvarlig for kjemi, farmasi og biokjemi
Universitetsbiblioteket

Magnussen, Mona

Leder for Avdeling for samlinger
Avdeling for samlinger

Malm, Inger-Mari

Hovedbibliotekar. Fagansvarlig musikk. Daglig leder Musikkbiblioteket UIT
Musikkbiblioteket
Krogness veien(Musikk-konservatoriet)
+4777660538