Arctic blue polygon pattern
   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde EndNote


Hansen, Sissel Helene

Førstebibliotekar, fagansvarlig for kjemi, farmasi og biokjemi
Universitetsbiblioteket

Overvåg, Grete

Hovedbibliotekar, fagansvarlig for helse- og omsorgsfag
Natur- og helsefagbiblioteket

Enger, Marit Bull

Fagansvarlig for kunsthistorie, landskapsarkitektur
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket

Norvik, Catrine

Studieleder Bsc desentralisert sykepleie / Universitetslektor
Institutt for helse- og omsorgsfag
MÅLSELV NÆRINGSPARK
+4777625150

Sivertsen, Ronald

Spesialbibliotekar og daglig leder
Hammerfestbiblioteket
L55 - Hammerfest
+4778450618