Vestgøte, Ellen

Innkjøp litteraturabonnementer
Avdeling for samlinger

Magnussen, Mona

Leder for Avdeling for samlinger
Avdeling for samlinger

Mikkelsen, Tone

Hovedbibliotekar
Avdeling for samlinger

Benedictus, Lammy

Spesialbibliotekar - faggruppe for metadata og system
Avdeling for samlinger

Askheimer, Maria Ulrika

Rådgiver
Avdeling for samlinger
UB 2.etg.
+4777646132

Øieroset, Bengt

Spesialbibliotekar
Avdeling for samlinger