Arctic blue polygon pattern
   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Databaser


Hansen, Sissel Helene

Førstebibliotekar, fagansvarlig for kjemi, farmasi og biokjemi
Universitetsbiblioteket

Conzett, Philipp

Førstebibliotekar / Fagansvarleg for nordisk, finsk, kvensk og tysk
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket
Jobber med:
Forskningsstøtte / Publiseringsstøtte / Forvaltning av forskningsdata / Forskningsinfrastruktur / Open Access / Digitalisering / Digitale læringsressurser / Databaser / Litteratursøk / Biblioteksveiledning / Statistikk Forskningsinteresser:

Historisk (nordisk) språkvitskap, morfologi, leksikon, ordlaging

Norrønt, norsk språk, språkendring

Open vitskap, digital humaniora


Benedictus, Lammy

Spesialbibliotekar - faggruppe for metadata og system
Avdeling for samlinger

Vestgøte, Ellen

Innkjøp litteraturabonnementer
Avdeling for samlinger

Mikkelsen, Tone

Hovedbibliotekar
Avdeling for samlinger

Ottesen, Lene

Spesialbibliotekar
Avdeling for samlinger

Heijster, Johanna Maria Gerdina van

Spesialbibliotekar - avdeling for samlinger
Avdeling for samlinger