Brynjulfsen, Tove

Bibliotekar
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket

Benedictus, Lammy

Spesialbibliotekar - faggruppe for metadata og system
Avdeling for samlinger

Askheimer, Maria Ulrika

Rådgiver
Avdeling for samlinger
UB 2.etg.
+4777646132

Norvik, Catrine

Studieleder, universitetslektor
Institutt for helse- og omsorgsfag
MÅLSELV NÆRINGSPARK
+4777625150

Øieroset, Bengt

Spesialbibliotekar
Avdeling for samlinger

Heijster, Mieke van

Spesialbibliotekar - avdeling for samlinger
Avdeling for samlinger

Fylkesnes, Ingunn Kristin

Spesialbibliotekar
Avdeling for samlinger