Brøndbo, Per Håkan

Instituttleder RKBU Nord
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord -psykisk helse og barnevern (RKBU Nord)

Tveito, Aase

Seniorrådgiver - Digitalisering
Seksjon for rådgivning og forvaltning

Guddingsmo, Vibeke

Kontorsjef/ leder av administrasjonen på instituttet
Institutt for helse- og omsorgsfag

Stock-Jørgensen, Ingvild

Seniorrådgiver - Faggruppe informasjonssikkerhet og personvern
Ledelse og stab ved ITA

Wilhelmsen, Eirin

Daglig leder ved Jusshjelpa i Nord-Norge
Det juridiske fakultet
Breivika Senter
+4777620770