Arctic blue polygon pattern
   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Veiledning


Overvåg, Grete

Hovedbibliotekar, fagansvarlig for helse- og omsorgsfag
Natur- og helsefagbiblioteket

Stenersen, Mark

Prosjektleder, Grafisk Designer og rådgiver i visuell kommunikasjon i nettbaserte løsninger og digital undervisning.
Result

Johansen, Mayvi B.

Seniorrådgiver / Teamkoordinator ph.d.-utdanningen
Seksjon for forskning, utdanning og formidling HSL-fak

Eik Anda, Erik

Førsteamanuensis
Institutt for samfunnsmedisin

Jensen, May

Rådgiver
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Ørntuvik, Christoffer

N/A
Seksjon for forskning, utdanning og formidling IVT-fak
Jobber med:
Veiledning

Stock-Jørgensen, Ingvild

Juridisk seniorrådgiver - Faggruppe informasjonssikkerhet og personvern
Ledelse og stab ved ITA

Knutsen, Erik

Forsker
Institutt for medisinsk biologi
Jobber med:
Opplæring / Undervisning / Veiledning / Analyse / Molekylærbiologiske teknikker Forskningsinteresser:

The main focus of my research is within the field of non-coding RNAs (ncRNAs) and breast cancer. During my PhD and postdoc, I have mainly focused on the role of long ncRNAs (lncRNA) in epithelial to mesenchymal transition and unraveling the functional role of the lncRNA NEAT1 in breast cancer. Currently I am working towards establishing my own research project and group where I will study the mechanisms of breast cancer metastasis to the sentinel lymph nodes and their prognostic value for treatment response, further metastatic spread, and recurrence. In this new project, I will use single c...


Johnsen, Jan-Are Kolset

Førsteamanuensis
Institutt for klinisk odontologi
Jobber med:
Statistikk / Undervisning / Veiledning Forskningsinteresser:

Helsekommunikasjon, sosial psykologi, kognitiv psykologi, odontofobi/tannhelse


Walberg, Renate Mari

seniorrådgiver lederstøtte
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

das Neves, Carlos Gonçalo

Professor II
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak

Eckhoff, Christian

Førsteamanuensis (20%)
Institutt for klinisk medisin
Jobber med:
Forskergruppe / Studieplaner / Studiekvalitet / Emner / Forvaltning av forskningsdata / Opplæring / Statistikk / Undervisning / Veiledning / Årsplan / Kronikker / Forskningsformidling / Klinikk Forskningsinteresser:

Psykiske vansker og lidelser hos ungdom og unge voksne.

Psykiske vansker - folkehelse og epidemiologi. 

Psykosomatiske vansker. 

Smerter og psykiske vansker. 


Furu, Rigmor

Førstelektor
Senter for helsefaglig pedagogisk utvikling
MH2 U11.345
+4777646376

Vordal, Thomas

Universitetslektor
Institutt for reiseliv og nordlige studier
Jobber med:
Undervisning / Veiledning

Thingelstad, Charlotte

Universitetslektor i musikkformidling
Musikkonservatoriet
Jobber med:
Undervisning / Veiledning Forskningsinteresser:

- Musikkformidling og entreprenørskap

- Tverrfaglighet musikk og drama

- Prestasjonsforberedelse

- Kommunikasjon med særlig vekt på nonverbale aspekter; stemme og kroppsspråk

 

Medlem av forskningsgruppene:

InOvation

Narrating the Postcolonial North

 


Estensen, Torstein

Rådgiver
Lærerut. og pedagogikk campus Alta
Jobber med:
Refusjon / Veiledning

Strand, Tor Alvin

Seniorrådgiver
Handelshøgskolen ved UiT i Harstad
Campus Harstad
+4777058119

Schille-Rognmo, Marthe

Universitetslektor og stipendiat IHO Narvik
Sykepleie Bsc og videreutd. i Narvik
Jobber med:
Evaluering / Undervisning / Veiledning / Innkjøp / Innkjøper Forskningsinteresser:

STS, Ungdata, Kunnskapsproduksjon, Mental helse ungdom,


Sagelv, Edvard Hamnvik

Doktorgradsstipendiat
Idrettshøgskolen
Jobber med:
Undervisning / Veiledning / Forskergruppe / Formidling/spredning Forskningsinteresser:

Forskningsinteresser:

- Epidemiologi

- Fysisk aktivitet og helse

- Treningsfysiologi

- Idrettsernæring

- Helsepsykologi


Persen, Tone Iselin

Grafisk designer
Seksjon for studentrekruttering, marked og grafiske tjenester

Ernstsen, Marita

Studiekonsulent førstelinjetjenesten og utdanning
Lærerut. og pedagogikk campus Alta

Kjær, Runar

Overingeniør Ferskvannsøkologisk Faggruppe
Institutt for arktisk og marin biologi