Overvåg, Grete

Hovedbibliotekar, fagansvarlig for helse- og omsorgsfag
Natur- og helsefagbiblioteket

Stenersen, Mark

Prosjektleder, Grafisk Designer og rådgiver i visuell kommunikasjon i nettbaserte løsninger og digital undervisning.
Result

Johansen, Mayvi B.

Teamkoordinator ph.d.-utdanningen
Seksjon for forskning, utdanning og formidling HSL-fak

Anda, Erik Eik

Førsteamanuensis
Institutt for samfunnsmedisin

Jensen, May

Rådgiver
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Stock-Jørgensen, Ingvild

Seniorrådgiver - Faggruppe informasjonssikkerhet og personvern
Ledelse og stab ved ITA

Knutsen, Erik

Postdoktor
Institutt for medisinsk biologi
Jobber med:
Opplæring / Undervisning / Veiledning / Analyse / Molekylærbiologiske teknikker Forskningsinteresser:

The main focus of my research is within the field of non-coding RNAs and cancer. The class of non-coding RNAs have promising potential as novel targets for cancer therapy, and for this reason it is important to acquire more knowledge about the basic function of these RNA species. Some of the research project I have been involved in have shed light on the accuracy of methods for performing small RNA profiling, have identified important cancer associated miRNAs in neuroblastoma and meningioma, and have identified the small RNA content in exosomes from breast cancer cells in order to unravel t...


Johnsen, Jan-Are Kolset

Førsteamanuensis
Institutt for klinisk odontologi
Jobber med:
Statistikk / Undervisning / Veiledning Forskningsinteresser:

Helsekommunikasjon, sosial psykologi, kognitiv psykologi, odontofobi/tannhelse


Walberg, Renate Mari

Studieleder og studiekonsulent barnehagelærerutdanning
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Das Neves, Carlos G

Førsteammanuensis II
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak

Eckhoff, Christian

Førsteamanuensis (20%)
Institutt for klinisk medisin
Jobber med:
Forskergruppe / Studieplaner / Studiekvalitet / Emner / Forvaltning av forskningsdata / Opplæring / Statistikk / Undervisning / Veiledning / Årsplan / Kronikker / Forskningsformidling / Klinikk Forskningsinteresser:

Psykiske vansker og lidelser hos ungdom og unge voksne.

Psykiske vansker - folkehelse og epidemiologi. 

Psykosomatiske vansker. 

Smerter og psykiske vansker. 


Furu, Rigmor

Førstelektor
Senter for helsefaglig pedagogisk utvikling
MH2 U11.345
+4777646376

Thingelstad, Charlotte

Universitetslektor i musikkformidling
Institutt for reiseliv og nordlige studier
Jobber med:
Undervisning / Veiledning Forskningsinteresser:

- Musikkformidling og entreprenørskap

- Tverrfaglighet musikk og drama

- Prestasjonsforberedelse

- Kommunikasjon med særlig vekt på nonverbale aspekter; stemme og kroppsspråk

 

Medlem av forskningsgruppene:

InOvation

Narrating the Postcolonial North

 


Estensen, Torstein

Rådgiver
Lærerut. og pedagogikk campus Alta
Jobber med:
Refusjon / Veiledning

Schille-Rognmo, Marthe

Universitetslektor og stipendiat IHO Narvik
Sykepleie Bsc og videreutd. i Narvik
Jobber med:
Evaluering / Undervisning / Veiledning / Innkjøp / Innkjøper Forskningsinteresser:

STS, Ungdata, Kunnskapsproduksjon, Mental helse ungdom,


Sagelv, Edvard Hamnvik

Doktorgradsstipendiat
Idrettshøgskolen
Jobber med:
Undervisning / Veiledning / Forskergruppe / Formidling/spredning Forskningsinteresser:

Forskningsinteresser:

- Epidemiologi

- Fysisk aktivitet og helse

- Treningsfysiologi

- Idrettsernæring

- Helsepsykologi


Persen, Tone Iselin

Grafisk designer
Seksjon for studentrekruttering, marked og grafiske tjenester