Arctic blue polygon pattern
   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Veiledning


Jensen, May

Rådgiver
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Eckhoff, Christian

Førsteamanuensis (20%)
Institutt for klinisk medisin
Jobber med:
Forskergruppe / Studieplaner / Studiekvalitet / Emner / Forvaltning av forskningsdata / Opplæring / Statistikk / Undervisning / Veiledning / Årsplan / Kronikker / Forskningsformidling / Klinikk Forskningsinteresser:

Psykiske vansker og lidelser hos ungdom og unge voksne.

Psykiske vansker - folkehelse og epidemiologi. 

Psykosomatiske vansker. 

Smerter og psykiske vansker. 


Vordal, Thomas

Universitetslektor
Institutt for reiseliv og nordlige studier
Jobber med:
Undervisning / Veiledning

Strand, Tor Alvin

1364 Seniorrådgiver
Handelshøgskolen ved UiT i Harstad
Campus Harstad
+4777058119

Estensen, Torstein

1434 Rådgiver
Lærerut. og pedagogikk campus Alta
Jobber med:
Refusjon / Veiledning

Overvåg, Grete

Hovedbibliotekar, fagansvarlig for helse- og omsorgsfag
Natur- og helsefagbiblioteket

Stock-Jørgensen, Ingvild

Juridisk seniorrådgiver - Faggruppe informasjonssikkerhet og personvern
Ledelse og stab ved ITA

Ørntuvik, Christoffer

N/A
Seksjon for forskning, utdanning og formidling IVT-fak
Jobber med:
Veiledning

das Neves, Carlos Gonçalo

Professor II
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak

Furu, Rigmor

Førstelektor
Senter for helsefaglig pedagogisk utvikling
MH2 U11.345
+4777646376

Schille-Rognmo, Marthe

Universitetslektor og stipendiat IHO Narvik
Sykepleie Bsc og videreutd. i Narvik
Jobber med:
Evaluering / Undervisning / Veiledning / Innkjøp / Innkjøper Forskningsinteresser:

STS, Ungdata, Kunnskapsproduksjon, Mental helse ungdom,


Walberg, Renate Mari

seniorrådgiver lederstøtte
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Persen, Tone Iselin

Grafisk designer
Seksjon for studentrekruttering, marked og grafiske tjenester

Thingelstad, Charlotte

Universitetslektor i musikkformidling
Musikkonservatoriet
Jobber med:
Undervisning / Veiledning Forskningsinteresser:

- Musikkformidling og entreprenørskap

- Tverrfaglighet musikk og drama

- Prestasjonsforberedelse

- Kommunikasjon med særlig vekt på nonverbale aspekter; stemme og kroppsspråk

 

Medlem av forskningsgruppene:

InOvation

Narrating the Postcolonial North

 


Kjær, Runar

Overingeniør Ferskvannsøkologisk Faggruppe
Institutt for arktisk og marin biologi

Stenersen, Mark

Prosjektleder, Grafisk Designer og rådgiver i visuell kommunikasjon i nettbaserte løsninger og digital undervisning.
Result

Ernstsen, Marita

Studiekonsulent førstelinjetjenesten og utdanning
Lærerut. og pedagogikk campus Alta

Johansen, Mayvi B.

Seniorrådgiver / Teamkoordinator ph.d.-utdanningen
Seksjon for forskning, utdanning og formidling HSL-fak

Johnsen, Jan-Are Kolset

Førsteamanuensis
Institutt for klinisk odontologi
Jobber med:
Statistikk / Undervisning / Veiledning Forskningsinteresser:

Helsekommunikasjon, sosial psykologi, kognitiv psykologi, odontofobi/tannhelse


Sagelv, Edvard Hamnvik

Doktorgradsstipendiat
Idrettshøgskolen
Jobber med:
Undervisning / Veiledning / Forskergruppe / Formidling/spredning Forskningsinteresser:

Forskningsinteresser:

- Epidemiologi

- Fysisk aktivitet og helse

- Treningsfysiologi

- Idrettsernæring

- Helsepsykologi


Eik Anda, Erik

Førsteamanuensis
Institutt for samfunnsmedisin
Jobber med:
Internasjonalt samarbeid / Kurs / Mobilitet / Prosjektledelse / Undervisning / Veiledning Forskningsinteresser:

Perinatal epidemiology, infectious diseases, environmental contaminants