Finn en ansatt ved UiT



Andreassen, Helene N.

Faggruppeleder for undervisning og læringsstøtte. Fagansvarlig for lingvistikk, logopedi og romanske språk




Dahl, Christen Peder

Studieleder Enhet for legeutdanning
Arbeidsområder:
Undervisning

Fagansvarlig for:
Medisinske fag / Kardiologi




Figenschou, Lars

Fagansvarlig for biologi, geologi og fiskerifag





Hopmann, Karen

Universitetslektor i nevropsykologi
Arbeidsområder:
Opplæring / Undervisning

Fagansvarlig for:
Psykologi













Schille-Rognmo, Marthe

Universitetslektor og stipendiat IHO Narvik



Sundsvold, Bente

Førstelektor
Arbeidsområder:
Undervisning



Sømhovd, Astrid

Koordinator for Kultur- og samfunnsfagbiblioteket





Wahl, Haakon

Fagansvarlig indremedisin 6.studiear Finnmarksmodellen
Arbeidsområder:
Undervisning