Arctic blue polygon pattern
   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Undervisning


Bakken, Trine Sand

Universitetslektor i norsk for internasjonale studenter
Institutt for språk og kultur
Jobber med:
Undervisning

Overvåg, Grete

Hovedbibliotekar, fagansvarlig for helse- og omsorgsfag
Natur- og helsefagbiblioteket

Bårnes, Vibeke

Fagansvarlig for sosiologi, statsvitenskap, sosialantropologi og religion
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket

Løkse, Mariann Cesilie

Leder, Avdeling for publikumstjenester
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket

Sundsvold, Bente

Førsteamanuensis
Institutt for samfunnsvitenskap
Jobber med:
Undervisning Forskningsinteresser:

Domestiseringsprosesser, relasjoner menneske-fugl-miljø, kultur-og naturforvaltning, marin ressurseforvaltning, visuell antropologi, kulturelle endringsprosesser, dokument og akivstudier, vitenskapsstudier, performativitet, ecosystem services


Berg, Kristel

Overingeniør
Norges fiskerihøgskole
Jobber med:
Undervisning

Andreassen, Helene N.

Leder, faggruppe for undervisning og læringsstøtte
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket
Jobber med:
Bibliotek / Undervisning / Informasjonskompetanse / Litteratursøk / Akademisk redelighet / Forskningsstøtte / Forvaltning av forskningsdata / Plagiat Forskningsinteresser:

Fransk fonologi, fonologisk variasjon, tilegnelse av fonologi


Eik Anda, Erik

Førsteamanuensis
Institutt for samfunnsmedisin

Hagan, Erlend

Fagansvarlig for engelsk, russisk, samisk og urfolksstudier
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket

Madsen, Siri Sollied

Førsteamanuensis i Pedagogikk
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
ILP 5018
+4777660254

Knutsen, Erik

Forsker
Institutt for medisinsk biologi
Jobber med:
Opplæring / Undervisning / Veiledning / Analyse / Molekylærbiologiske teknikker Forskningsinteresser:

The main focus of my research is within the field of non-coding RNAs (ncRNAs) and breast cancer. During my PhD and postdoc, I have mainly focused on the role of long ncRNAs (lncRNA) in epithelial to mesenchymal transition and unraveling the functional role of the lncRNA NEAT1 in breast cancer. Currently I am working towards establishing my own research project and group where I will study the mechanisms of breast cancer metastasis to the sentinel lymph nodes and their prognostic value for treatment response, further metastatic spread, and recurrence. In this new project, I will use single c...


Johnsen, Jan-Are Kolset

Førsteamanuensis
Institutt for klinisk odontologi
Jobber med:
Statistikk / Undervisning / Veiledning Forskningsinteresser:

Helsekommunikasjon, sosial psykologi, kognitiv psykologi, odontofobi/tannhelse


das Neves, Carlos Gonçalo

Professor II
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak

Moldes-Anaya, Angel

Førsteamanuensis II
Institutt for medisinsk biologi
Jobber med:
Undervisning / Strålevern / Isotoper / Kromatografi / MikroCT-skanning / MikroPET-skanning / Radioaktivitet Forskningsinteresser:

Radio- og kjernekjemi (Bruk av spesifikke radiomerkede molekyler for medisinsl avbildning ved hjelp av PET og SPECT hybrid teknikker, hovedinteresse hjerne avbildning)

Nevrofarmakologi og nevrotoksikologi

Neuroimaging (SPECT and PET/CT)

 

 

 


Eckhoff, Christian

Førsteamanuensis (20%)
Institutt for klinisk medisin
Jobber med:
Forskergruppe / Studieplaner / Studiekvalitet / Emner / Forvaltning av forskningsdata / Opplæring / Statistikk / Undervisning / Veiledning / Årsplan / Kronikker / Forskningsformidling / Klinikk Forskningsinteresser:

Psykiske vansker og lidelser hos ungdom og unge voksne.

Psykiske vansker - folkehelse og epidemiologi. 

Psykosomatiske vansker. 

Smerter og psykiske vansker. 


Vordal, Thomas

Universitetslektor
Institutt for reiseliv og nordlige studier
Jobber med:
Undervisning / Veiledning

Hopmann, Karen

Universitetslektor i nevropsykologi / PhD stipendiat
Institutt for psykologi
Jobber med:
Opplæring / Undervisning Forskningsinteresser:

PhD-kandidat i prosjektet: Neuropsychological function, childhood trauma and vulnerability to depression - A 23-year follow-up study
 

 


Thingelstad, Charlotte

Universitetslektor i musikkformidling
Musikkonservatoriet
Jobber med:
Undervisning / Veiledning Forskningsinteresser:

- Musikkformidling og entreprenørskap

- Tverrfaglighet musikk og drama

- Prestasjonsforberedelse

- Kommunikasjon med særlig vekt på nonverbale aspekter; stemme og kroppsspråk

 

Medlem av forskningsgruppene:

InOvation

Narrating the Postcolonial North

 


Kruuse-Meyer, Sidsel

Hovedbibliotekar
Seksjon for forskning, utdanning og formidling IVT-fak

Schille-Rognmo, Marthe

Universitetslektor og stipendiat IHO Narvik
Sykepleie Bsc og videreutd. i Narvik
Jobber med:
Evaluering / Undervisning / Veiledning / Innkjøp / Innkjøper Forskningsinteresser:

STS, Ungdata, Kunnskapsproduksjon, Mental helse ungdom,


Perander, Trude

Seniorrådgiver og faggruppeleder
Institutt for helse- og omsorgsfag
Havnegata 5-7 252B
+4777058159

Torsteinsen, Bjørn

Rådgiver / faggruppeleder undervisningsteamet
Institutt for helse- og omsorgsfag

Hagestad, Ole Christian

Doktorgradsstipendiat
Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
Jobber med:
Undervisning / Helse, miljø og sikkerhet (HMS) / Nettredaktør / Bakteriearbeid / Celledyrking / Laboratoriedrift / Molekylærbiologiske teknikker Forskningsinteresser:

Mykologi

Bioinformatikk

Bioteknologi

Mikrobiologi

Molekylærbiologi


Sagelv, Edvard Hamnvik

Doktorgradsstipendiat
Idrettshøgskolen
Jobber med:
Undervisning / Veiledning / Forskergruppe / Formidling/spredning Forskningsinteresser:

Forskningsinteresser:

- Epidemiologi

- Fysisk aktivitet og helse

- Treningsfysiologi

- Idrettsernæring

- Helsepsykologi


Dahl, Christen Peder

Studieleder Enhet for legeutdanning
Enhet for legeutdanning
Jobber med:
Undervisning

Wahl, Haakon

Fagansvarlig indremedisin 6.studiear Finnmarksmodellen
Institutt for klinisk medisin
Jobber med:
Undervisning

Hovinen, Johanna

Overingeniør
Institutt for arktisk og marin biologi

Lind, Eirik Gjessing

rådgiver, utdanningskvalitet
Seksjon for forskning og utdanningskvalitet
Administrasjonsbygget
+4777625158

Isaksen, Robert

Førsteamanuensis
Result
Jobber med:
Konsulentvirksomhet / Undervisning Forskningsinteresser:

Det er tre brede spørsmål knyttet til vitenskapelig kunnskap som interesserer meg:

Hva er vitenskapelig kunnskap og hvordan oppnås det? Kan det oppnås?

Hvordan læres vitenskapelig kunnskap best i høyere utdanning?

Hvilken rolle spiller vitenskapelig kunnskap i det vestlige samfunnet, for eksempel i forhold til politikk?

For å svare på disse spørsmålene trekker jeg på innsikter fra forskjellige disipliner som vitenskapsfilosofi, kunnskapspsykologi og kunnskapssosiologi, og universitetspedagog...


Kjær, Runar

Overingeniør Ferskvannsøkologisk Faggruppe
Institutt for arktisk og marin biologi