Arctic blue polygon pattern
   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Strategi


Adolfsen, Heidi

Direktør forskning, utdanning og formidling
Ledelse og stab FUF

Rydningen, Ann-Sofie

Leder - Seksjon for organisasjon og økonomi
Seksjon for organisasjon og økonomi Helsefak

Wærås, Torgunn

Faggruppeleder for kommunikasjon, formidling og studentrekruttering
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak

Harsten, Ingeborg

Seniorrådgiver
Seksjon for personal og organisasjon

Sørland, Siri A.

seniorrådgiver
Seksjon for personal og organisasjon

Langseth, Sigurd

Seniorrådgiver - Samfunnskontakt og koordinator for UiTs etter- og videreutdanningsaktivitet
Seksjon for forskning og utdanningskvalitet

Guddingsmo, Vibeke

Kontorsjef/ leder av administrasjonen på instituttet
Institutt for helse- og omsorgsfag

Pedersen, Marita

Seniorrådgiver, lederstøtte ekstern finansiering og forskerkarriere
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak

Undseth, Kjetil

Seksjonssjef
Seksjon for studentrekruttering, marked og grafiske tjenester

das Neves, Carlos Gonçalo

Professor II
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak

Engkvist, Yngve

Seniorrådgiver, ILP
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Hroarsdottir, Thorbjørg

Seniorrådgiver
Fakultetsadministrasjonen ved Jurfak
Mellomveien
+4777623235

Lind, Eirik Gjessing

rådgiver, utdanningskvalitet
Seksjon for forskning og utdanningskvalitet
Administrasjonsbygget
+4777625158