Adolfsen, Heidi

Avdelingsdirektør
Ledelse og stab FUF

Rydningen, Ann-Sofie

Leder - Seksjon for organisasjon og økonomi
Seksjon for organisasjon og økonomi Helsefak

Granberg, Ove

Senioringeniør - Prosjektleder
Seksjon for rådgivning og forvaltning

Wærås, Torgunn

Faggruppeleder for kommunikasjon, formidling og studentrekruttering
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak

Brøndbo, Per Håkan

Instituttleder RKBU Nord
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord -psykisk helse og barnevern (RKBU Nord)

Harsten, Ingeborg

Seniorrådgiver
Seksjon for personal og organisasjon

Sørland, Siri A.

seniorrådgiver
Seksjon for personal og organisasjon

Svendsen, Hege

seniorrådgiver
Ledelse og stab FUF
Jobber med:
Lederstøtte / Analyse / Strategi

Langseth, Sigurd

Seniorrådgiver - Koordinator for UiTs etter- og videreutdanningsaktivitet - Faggruppe samfunnskontakt
Seksjon for forskning og utdanningskvalitet

Guddingsmo, Vibeke

Kontorsjef/ leder av administrasjonen på instituttet
Institutt for helse- og omsorgsfag

Pedersen, Marita

Seniorrådgiver, lederstøtte ekstern finansiering og forskerkarriere
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak

Undseth, Kjetil

Seksjonssjef
Seksjon for studentrekruttering, marked og grafiske tjenester

Sollid, Brynjar Labugt

Koordinator for arbeidslag for studier ved ILP
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Das Neves, Carlos G

Førsteammanuensis II
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak

Engkvist, Yngve

Studieleder, Grunnskolelærerutdanning 1-7 og 5-10, samt PPUY
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Lind, Eirik Gjessing

rådgiver, utdanningskvalitet
Seksjon for forskning og utdanningskvalitet
Administrasjonsbygget
+4777625158