Arctic blue polygon pattern
   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Statistikk


Vestgøte, Ellen

Innkjøp litteraturabonnementer
Avdeling for samlinger

Nilsen, Frode

Biblioteksystemansvarlig
Avdeling for samlinger

Sørland, Siri A.

seniorrådgiver
Seksjon for personal og organisasjon

Kristensen, Espen Dybwad

Faggruppe for studieadministrative systemer
Seksjon for studieadministrasjon

Conzett, Philipp

Førstebibliotekar / Fagansvarleg for nordisk, finsk, kvensk og tysk
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket
Jobber med:
Forskningsstøtte / Publiseringsstøtte / Forvaltning av forskningsdata / Forskningsinfrastruktur / Open Access / Digitalisering / Digitale læringsressurser / Databaser / Litteratursøk / Biblioteksveiledning / Statistikk Forskningsinteresser:

Historisk (nordisk) språkvitskap, morfologi, leksikon, ordlaging

Norrønt, norsk språk, språkendring

Open vitskap, digital humaniora


Langseth, Sigurd

Seniorrådgiver - Samfunnskontakt og koordinator for UiTs etter- og videreutdanningsaktivitet
Seksjon for forskning og utdanningskvalitet

Johnsen, Jan-Are Kolset

Førsteamanuensis
Institutt for klinisk odontologi
Jobber med:
Statistikk / Undervisning / Veiledning Forskningsinteresser:

Helsekommunikasjon, sosial psykologi, kognitiv psykologi, odontofobi/tannhelse


Mikalsen, Karl-Erlend

Faggruppe for studieadministrative systemer
Seksjon for studieadministrasjon
ADM B.223
+4777646158

Eckhoff, Christian

Førsteamanuensis (20%)
Institutt for klinisk medisin
Jobber med:
Forskergruppe / Studieplaner / Studiekvalitet / Emner / Forvaltning av forskningsdata / Opplæring / Statistikk / Undervisning / Veiledning / Årsplan / Kronikker / Forskningsformidling / Klinikk Forskningsinteresser:

Psykiske vansker og lidelser hos ungdom og unge voksne.

Psykiske vansker - folkehelse og epidemiologi. 

Psykosomatiske vansker. 

Smerter og psykiske vansker. 


Aarbø, Anders

Rådgiver i fellestjenesten for opptak
Seksjon for studieadministrasjon

Sommervik, Monica

Faggruppe for studieadministrative systemer
Seksjon for studieadministrasjon
Alta B122
+4778450160

Lie, Ivar

Seniorrådgiver, ansvarlig for Kandidatundersøkelsen UiT - Faggruppe for samfunnskontakt
Seksjon for forskning og utdanningskvalitet

Larssen, Tanja

Rådgiver
Seksjon for forskning og utdanningskvalitet

Ancin Murguzur, Francisco Javier

Avdelingsingeniør
Institutt for arktisk og marin biologi
Jobber med:
Analyse / Statistikk

Lien, Kristin

Analytiker
Seksjon for forskning og utdanningskvalitet