Finn en ansatt ved UiT




Langseth, Sigurd

Seniorrådgiver - Koordinator for UiTs etter- og videreutdanningsaktivitet - Faggruppe samfunnskontakt


Lie, Ivar

Seniorrådgiver, ansvarlig for Kandidatundersøkelsen UiT - Faggruppe for samfunnskontakt




Nilsen, Frode

Biblioteksystemansvarlig
Arbeidsområder:
Bibliotek / Brukerstøtte / Statistikk




Vestgøte, Ellen

Innkjøp litteraturabonnementer