Finn en ansatt ved UiT







Engkvist, Yngve

Studieleder,IMA-LU, Alta


Evensen, Anita

Studentrekruttering, studentinformasjon, infoskjermer HSL
Arbeidsområder:
Rekruttering







Mikkelsen, Britt Anita

Administrativ lederstøtte for universitetsledelsen