Bårdsen Tøllefsen, Inga

Stipendiat, religionsvitenskap
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Breiviklia M 024-2
+4777646976

Guddingsmo, Vibeke

Kontorsjef/ leder av administrasjonen på instituttet
Institutt for helse- og omsorgsfag

Walberg, Renate Mari

rådgiver lederstøtte
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Undseth, Kjetil

Seksjonssjef
Seksjon for studentrekruttering, marked og grafiske tjenester

Engkvist, Yngve

Studieleder, Grunnskolelærerutdanning 1-7 og 5-10, samt PPUY
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Steffenak, Kjersti

Rekruttering av ansatte
Seksjon for rekruttering
Gimleveien 78 rom 457
+4777620933

Sildnes, Unni

Seniorrådgiver, samfunnskontakt
Seksjon for forskning og utdanningskvalitet
Kirkenes
+4778450560

Mikkelsen, Britt Anita

Administrativ lederstøtte
Stab hos rektor og direktør
B 346
+4777646781

Bachmann, Anne Marit

Studiekonsulent
Senter for fredsstudier (CPS)
Nedre Lysthus
+4777644568

Kvanli, Anders

Studiekonsulent, International Fisheries Management, Marin bioteknologi
Norges fiskerihøgskole
Jobber med:
Rekruttering

Høydal, Anne

Personal (HR), Organisasjonsutvikling, leder- og medarbeiderutvikling
Seksjon for organisasjon og økonomi BFE-fak

Gotliebsen, Melissa

Faggruppeleder studentrekruttering og marked
Seksjon for studentrekruttering, marked og grafiske tjenester