Arctic blue polygon pattern
   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Rekruttering


Bårdsen Tøllefsen, Inga

Studiekonsulent arkeologi/ studentrekruttering og studentinformasjon
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi

Guddingsmo, Vibeke

Kontorsjef/ leder av administrasjonen på instituttet
Institutt for helse- og omsorgsfag

Walberg, Renate Mari

seniorrådgiver lederstøtte
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Undseth, Kjetil

1211 Seksjonssjef
Seksjon for studentrekruttering, marked og grafiske tjenester

Engkvist, Yngve

Seniorrådgiver, ILP
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Steffenak, Kjersti

Rekruttering av ansatte - stipendiater
Seksjon for rekruttering
Gimleveien 78 rom 457
+4777620933

Sildnes, Unni

Seniorrådgiver, samfunnskontakt
Seksjon for forskning og utdanningskvalitet
Kirkenes
+4778450560

Bachmann, Anne Marit

Studiekonsulent
Senter for fredsstudier (CPS)
Nedre Lysthus
+4777644568

Kvanli, Anders

Studiekonsulent, International Fisheries Management, Marin bioteknologi
Norges fiskerihøgskole
Jobber med:
Rekruttering

Høydal, Anne

Personal (HR), Organisasjonsutvikling, leder- og medarbeiderutvikling
Seksjon for organisasjon og økonomi BFE-fak

Gotliebsen, Melissa

Faggruppeleder studentrekruttering og marked
Seksjon for studentrekruttering, marked og grafiske tjenester

Kjær, Runar

Overingeniør Ferskvannsøkologisk Faggruppe
Institutt for arktisk og marin biologi