Arctic blue polygon pattern
   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Rapportering


Skare, Olav

Seksjonsleder
Seksjon for forskning, utdanning og formidling HSL-fak

Johansen, Mayvi B.

Seniorrådgiver / Teamkoordinator ph.d.-utdanningen
Seksjon for forskning, utdanning og formidling HSL-fak

Kristensen, Espen Dybwad

Faggruppe for studieadministrative systemer
Seksjon for studieadministrasjon

Andreassen, Camilla

Student Advisor
Seksjon for forskning, utdanning og formidling NT-fak

Heim, Kjersti J. K.

Seniorkonsulent
Ledelse og stab UB

Tveito, Aase

Seniorrådgiver - Digitalisering
Seksjon for rådgivning og forvaltning

Stock-Jørgensen, Ingvild

Juridisk seniorrådgiver - Faggruppe informasjonssikkerhet og personvern
Ledelse og stab ved ITA

Nilsen, Kine

Faggruppeleder Økonomistyring / Seniorrådgiver
Seksjon for organisasjon og økonomi Helsefak

Malharunmi, Mustta

Senior rådgiver
Seksjon for internasjonalt samarbeid

Maldonado, Andrés

Faggruppeleder for systemforvaltning og fakturabehandling - Ansvarlig for økonomisystemet UBW
Seksjon for regnskap

Sommervik, Monica

Faggruppe for studieadministrative systemer
Seksjon for studieadministrasjon
Alta B122
+4778450160

Persen, Geir

Seniorrådgiver, faggruppe økonomistyring
Seksjon for organisasjon og økonomi HSL-fak

Lie, Ivar

Seniorrådgiver, ansvarlig for Kandidatundersøkelsen UiT - Faggruppe for samfunnskontakt
Seksjon for forskning og utdanningskvalitet

Larssen, Tanja

Rådgiver
Seksjon for forskning og utdanningskvalitet

Kjær, Runar

Overingeniør Ferskvannsøkologisk Faggruppe
Institutt for arktisk og marin biologi