Arctic blue polygon pattern
   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Prosjektledelse


Longva, Leif

Universitetsbibliotekar
Psykologi- og jusbiblioteket

Niemi, Anja Roth

Forsker / prosjektleder arkeologiske undersøkelser
Norges arktiske universitetsmuseum
Jobber med:
Prosjektledelse Forskningsinteresser:

Kontakter og interaksjon i forhistorien
Steinalder i nordlige Fennoskandia
Littisk teknologi
Endringer i materiell kultur og sosiale relasjoner
Gravskikk og etniske relasjoner i yngre jernalder
Utgravning og dokumentasjon


Tveito, Aase

Seniorrådgiver - Digitalisering
Seksjon for rådgivning og forvaltning

Eik Anda, Erik

Førsteamanuensis
Institutt for samfunnsmedisin

Risan Johnsen, Hanne

Seniorrådgiver
Norges fiskerihøgskole
Jobber med:
Prosjektledelse

Walberg, Renate Mari

seniorrådgiver lederstøtte
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

das Neves, Carlos Gonçalo

Professor II
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak

Hætta, Ellen Ingeborg

Prosjektleder
Seksjon for forskning, utdanning og formidling NT-fak

Wæhler, Turid Austin

Stipendiat (ved Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning) og rådgiver (ved Det helsevitenskapelige fakultet, i 100 % forskningspermisjon til mars 2023).
Institutt for språk og kultur
Mellomveien
+4777644286
Jobber med:
Internasjonalt samarbeid / Prosjektledelse / Formidling/spredning / Forskerskole / Forskningsadministrasjon / Forskningssamarbeid / National Institutes of Health (NIH) / Nord-Sør-programmer og satsninger / Samarbeidsavtaler / Nettpublisering Forskningsinteresser:

Internasjonalt samarbeid, global helse, beredskap, helsesystemer, ressurspolitikk, Russland og tidligere Sovjetunionen. 


Perander, Trude

Seniorrådgiver og faggruppeleder
Institutt for helse- og omsorgsfag
Havnegata 5-7 252B
+4777058159

Bentsen, Hanne

Samfunnskontakt og leder av DigForsk AS
Seksjon for forskning og utdanningskvalitet
Kirkenes
+4778450530

Höper, Anje Christina

Forsker / Forskningsgruppeleder
Arbeidshelse, forskningsgruppe
Jobber med:
Prosjektledelse Forskningsinteresser:

Arbeidshelse og miljømedisin.

Forskjellige eksponeringer på arbeidsplassen (kulde, marine råvarer, nanopartikler, delkroppsvibrasjon), samt arbeidsinkludering og helsefremmende tiltak på arbeidsplassen.

Luftkvalitet og helse

 


Gotliebsen, Melissa

Faggruppeleder studentrekruttering og marked
Seksjon for studentrekruttering, marked og grafiske tjenester