Finn en ansatt ved UiT









Höper, Anje Christina

Forsker / Prosjektleder
Arbeidsområder:
Prosjektledelse

Fagansvarlig for:
Yrkesmedisin / Bedriftsmedisin





Arbeidsområder:
Prosjektledelse

Fagansvarlig for:
Arkeologi / Nordisk arkeologi




Arbeidsområder:
Prosjektledelse / EU



Tveito, Aase

Rådgiver for direktør og rektorat