Magnussen, Mona

Leder for Avdeling for samlinger
Avdeling for samlinger

Longva, Leif

Universitetsbibliotekar
Psykologi- og jusbiblioteket

Granberg, Ove

Senioringeniør - Prosjektleder
Seksjon for rådgivning og forvaltning

Niemi, Anja Roth

Forsker / prosjektleder arkeologiske undersøkelser
Norges arktiske universitetsmuseum
Jobber med:
Prosjektledelse Forskningsinteresser:

Kontakter og interaksjon i forhistorien
Steinalder i nordlige Fennoskandia
Littisk teknologi
Endringer i materiell kultur og sosiale relasjoner
Gravskikk og etniske relasjoner i yngre jernalder
Utgravning og dokumentasjon


Tveito, Aase

Seniorrådgiver - Digitalisering
Seksjon for rådgivning og forvaltning

Eik Anda, Erik

Førsteamanuensis
Institutt for samfunnsmedisin

Risan Johnsen, Hanne

Seniorrådgiver
Norges fiskerihøgskole
Jobber med:
Prosjektledelse / EU

Walberg, Renate Mari

Studieleder og studiekonsulent barnehagelærerutdanning
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Das Neves, Carlos G

Førsteammanuensis II
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak

Hætta, Ellen Ingeborg

Prosjektleder
Seksjon for forskning, utdanning og formidling NT-fak

Wæhler, Turid Austin

Forsker (ved Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning) og rådgiver (ved Det helsevitenskapelige fakultet). 90 % forskningspermisjon til 2023.
Institutt for språk og kultur

Perander, Trude

Rådgiver
Institutt for helse- og omsorgsfag
Havnegata 5-7 252B
+4777058159

Bentsen, Hanne

Samfunnskontakt og leder av DigForsk AS
Seksjon for forskning og utdanningskvalitet
Kirkenes
+4778450530

Höper, Anje Christina

Forsker / Forskningsgruppeleder
Arbeidshelse, forskningsgruppe
Jobber med:
Prosjektledelse Forskningsinteresser:

Arbeidshelse og miljømedisin.

Forskjellige eksponeringer på arbeidsplassen (kulde, marine råvarer, nanopartikler, delkroppsvibrasjon), samt arbeidsinkludering og helsefremmende tiltak på arbeidsplassen.

Luftkvalitet og helse

 


Gotliebsen, Melissa

Markeds- og kommunikasjonsrådgiver
Seksjon for studentrekruttering, marked og grafiske tjenester