Finn en ansatt ved UiT


Buch, Andreas

Teknisk drift av MediaLab, kamerateknikk, videoredigering i Avid Media Composer og Adobe Premiere, digitalisering og formatendring av video- og lydmateriale analog - digital, støtte i utvikling av filmprosjekter, utlån av videokameraer og lydutstyr
Arbeidsområder:
Video / Lyd / Opplæring / Kurs / Digitalisering / Bilde

Engkvist, Yngve

Studieleder, Grunnskolelærerutdanning 1-7 og 5-10, samt PPUYHopmann, Karen

Universitetslektor i nevropsykologi
Arbeidsområder:
Opplæring / Undervisning

Fagansvarlig for:
Psykologi


Jørgensen, Jørund

Seniorrådgiver, utdanningskvalitet

Maldonado, Andrés

Faggruppeleder for systemforvaltning og fakturabehandling - Ansvarlig for økonomisystemet UBW
Stock-Jørgensen, Ingvild

Seniorrådgiver - Faggruppe informasjonssikkerhet og personvern


Øieroset, Bengt

Spesialbibliotekar - faggruppe for metadata og system