Mikalsen, Theresa

Seniorrådgiver ekstern finansiering EU
Seksjon for forskning og utdanningskvalitet

Svestad, Ingvild

Internasjonal rådgiving
Seksjon for internasjonalt samarbeid

Sørland, Siri A.

seniorrådgiver
Seksjon for personal og organisasjon

Buck, Mari

Seniorrådgiver/ Tilrettelegging ansatte med utenlandsk statsborgerskap ved UiT
Seksjon for internasjonalt samarbeid

Eik Anda, Erik

Førsteamanuensis
Institutt for samfunnsmedisin

Guissard, Isabelle

Seniorrådgiver
Seksjon for internasjonalt samarbeid

Kononova, Natalia

seniorrådgiver
Seksjon for internasjonalt samarbeid

Nilsen, Inge Waller

Rådgivning med særlig vekt på EU-finansiering
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak

Perander, Trude

Rådgiver
Institutt for helse- og omsorgsfag
Havnegata 5-7 252B
+4777058159

Hoori, Mohammad

Førstekonsulent
Seksjon for internasjonalt samarbeid