Eik Anda, Erik

Førsteamanuensis
Institutt for samfunnsmedisin

Buch, Andreas

Ansvarlig for teknisk drift av MediaLab, kamerateknikk, teknisk utvikling av MediaLab, undervisning i videoredigering med Avid Media Composer,videoredigering i Adobe Premiere, digitalisering og formatendring av video- og lydmateriale analog - digital, støtte i utvikling av filmprosjekter, utlån av videokameraer og lydutstyr
Seksjon for forskning, utdanning og formidling HSL-fak
Jobber med:
Video / Lyd / Opplæring / Kurs / Digitalisering / Bilde

Solberg, Janne Alfheim

UBW brukerstøtte, drift og utvikling
Seksjon for regnskap

Stock-Jørgensen, Ingvild

Seniorrådgiver - Faggruppe informasjonssikkerhet og personvern
Ledelse og stab ved ITA

Domaas, Christel Misund

Daglig leder
Natur- og helsefagbiblioteket
MH B6.013
+4777645053