Arctic blue polygon pattern
   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Kurs


Eik Anda, Erik

Førsteamanuensis
Institutt for samfunnsmedisin

Buch, Andreas

Ansvarlig for teknisk drift av MediaLab, kamerateknikk, teknisk utvikling av MediaLab, undervisning i videoredigering med Avid Media Composer,videoredigering i Adobe Premiere, digitalisering og formatendring av video- og lydmateriale analog - digital, støtte i utvikling av filmprosjekter, utlån av videokameraer og lydutstyr
Seksjon for forskning, utdanning og formidling HSL-fak
Jobber med:
Video / Lyd / Opplæring / Kurs / Digitalisering / Bilde

Solberg, Janne Alfheim

Prosjektleder
Seksjon for rådgivning og forvaltning

Stock-Jørgensen, Ingvild

Juridisk seniorrådgiver - Faggruppe informasjonssikkerhet og personvern
Ledelse og stab ved ITA

Kjær, Runar

Overingeniør Ferskvannsøkologisk Faggruppe
Institutt for arktisk og marin biologi