Velkommen til Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Har du fornemmelser for kjønn?

Har du lyst å forstå kjønnende forskjeller innen ditt fag?

Har du "fornemmelser for kjønn" i masteropgaven eller avhandlingen din?

Da har vi på Senter for kvinne- og kjønnsforskning flere spennende tilbud til deg!

Bachelor og masterstudenter

Årstudiumet i kjønn og likestilling er et spennende studium der du får ei innføring i kjønn, kjønnsrelasjoner og kjønnsidentiteter. Tilbudet er et samarbeid mellom en rekke fag på HSL-fakultetet og kan gjerne kombineres eller gå inn i  andre BA-program. Det er videre mulig å søke om masteroppgavestipend til å skrive masteroppgave med kvinne- eller kjønnsperspektiv. Vi deler også ut Åse Hiorth Lerviks pris til beste masteroppgave med et kvinne- eller kønnsperspektiv.

Senter for kvinne- og kjønnsforskning  bistår masterstudenter som ønsker hjelp og veiledning til å se kvinne/kjønnsproblematikk i eget materiale. Designseminar for masterstudenter med tittelen "Fornemmelse for Kjønn" er under utvikling, og vil bli et tilbud i løpet av 2015.  

For forskere og stipendiater

Senter for kvinne- og kjønnsforskning  arrangerer jevnlig  doktorgradskurs, internasjonale symposier og faglige seminarer. PhD-kurset "Fornemmelse for kjønn" arrangeres årlig. Dette er et forskerkurs, der alle som ønsker faglig påfyll kan delta og sende inn paper.

Vi arrangerer faglige seminarer, kvikklunsjer, workshop og internasjonale symposier  der alle forskere og studenter er hjertelig velkommen til å delta og å bidra. Vi kan også bistå enheter med å utvikle egne seminar, konferanser med et kvinne/kjønnsperspektiv på sesjoner, innledere og program. På sikt vil vi og tilby ansatte veiledningskurs i kvinne/kjønnsperspektivpå master- og doktorgradsnivå.

Senter for kvinne- og kjønnsforskning  og UiT er medlem av den Nasjonale forskerskolen i Kjønnsforskning

Emner

Studieprogram

For Bachelor og masterstudenter

 

For forskere og stipendiater

Skip to main content