Utdanning

Fra enkeltemne til årsstudium i likestilling og kjønn

I samarbeid med en rekke andre fag på HSL-fakultetet tilbyr vi årsstudium i likestilling og kjønn. I løpet av de fire obligatoriske og to valgfrie emnene får du grunnleggende kompetanse om kjønn som kulturelt og sosialt fenomen, kjønnsteori, likestilling, feminisme, samt en oversikt over sentrale spørsmål, debatter og begreper innen kvinne- og kjønnsforskning og samfunnet. Emnene kan også kombineres eller gå inn i andre bachelor- eller masterprogram ved UiT.

Priser

En utmerkelse kan forandre karriereløpet: Hvert år deler vi ut to masterstipend til å skrive masteroppgave med kvinne- eller kjønnsperspektiv. De er dotert med 25.000 NOK og en kontorplass i vårt fagmiljø. Vi deler også ut Åse Hiorth Lerviks pris til beste masteroppgave med et kjønnsrelatert tema og til beste masteroppgave med et kjønnsteoretisk perspektiv, begge dotert med 25.000 NOK. Vårt senter bistår gjerne masterstudenter som ønsker å fremme kvinne- og kjønnsaspekter i eget materiale.  

For forskere og stipendiater

På Senter for kvinne- og kjønnsforskning arrangerer vi jevnlig doktorgradskurs, internasjonale symposier og faglige seminarer. PhD-kurset Fornemmelse for kjønn arrangeres annethvert år. Dette er et forskerkurs, der alle som ønsker å arbeide med kjønnstematikken får faglige impulser og debatter med utgangspunkt i sin egen tekst. Vi arrangerer faglige seminarer, kvikklunsjer, workshop og internasjonale symposier der alle forskere og studenter er hjertelig velkommen til å delta og å bidra. Senter for kvinne- og kjønnsforskning og UiT er medlem av den Nasjonale forskerskolen i kjønnsforskning.

Emner