Engasjerende og aktuell utdanning

Vi tilbyr 5-årig integrert master i rettsvitenskap

LLM-grad i havrett og doktorgradsutdanning.

Hvorfor skal du velge UiT?

Ved UiT forbereder vi studentene på framtida. Det gjør vi blant annet gjennom sterk fokus på muntlig øvelse, ekte erfaringer i praksisplasser og en kontinuerlig satsning på studiekvalitet.

Det juridiske fakultetet ved UiT har status som fyrtårn innen utdanningskvalitet, og satser spesielt på å ivareta førsteårsstudentene. 

Fakultetet har vokst de siste åra, men er fortsatt lite. Her forsvinner man ikke i mengden; alle blir sett og får den oppfølgingen de trenger.

Vi holder til i nye, store og lyse lokaler på campus Tromsø, der vi blant annet har landets eneste egne rettssal for jusstudenter.


Ikke så rart kanskje, at våre jus-studenter er de 
mest fornøyde i landet? Dette i følge NOKUTS Studiebarometer, der rettsvitenskap ved UiT har fått best score av landets tre masterutdanninger i rettsvitenskap i flere år på rad. 

Les mer her om hvordan det er å studere jus hos oss! 

 Jusstudiet i Tromsø  vektlegger mye praktisk, muntlig  trening i studentenes egen rettssal.  

Canvas Studentweb
Timeplan Utveksling ved Det juridiske fakultet
Vurderer du å søke opptak til ph.d.-studiet? Kvalitet i utdanningen

Master of Laws in Law of the Sea

Informasjon om emner som kan tas som spesialfag eller av eksterne søkere

Emner

 

Semesterstart ved UiT

Sjekkliste ny student

Praktisk informasjon til studenter

Studentportalen

Studieplan og fagplan

Studieplan for graden Master i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø

Programme description for Master of Laws (LL.M) in Law of the Sea

Fagbeskrivelser med pensum

Lover, reglementer og forskrifter

Lover og forskrifter ved UiT 

Eksamensreglement for graden master i rettsvitenskap

Praksisreglement JUR-3005 PRØVEORDNING HØST 2019

Reglement for JUR-3005, obligatorisk utplassering i praksis

Reglement for den valgfri delen av masterstudiet i rettsvitenskap

Regulations for the Master of Laws in Law of the Sea program

Retningslinjer/Instrukser

Etiske retningslinjer ved Det juridiske fakultet

Statutter for hederspris ved Det juridiske fakultet

Instruks for sensur av masteroppgaver

Karakterbeskrivelser for masteroppgaver i rettsvitenskap

Instructions for the grading of Master Theses in Law

Grade Description for Master Thesis in Law

Retningslinjer til hjemmeoppgaver ved graden master i rettsvitenskap

Retningslinjer for tilbakemelding på semesteroppgaven

Retningslinjer for utvelgelse av sensorer og sammensetning av sensorkorps

Retningslinjer for veiledning av masteroppgaver

Retningslinjer karaktergiving for juridiske fag

Retningslinjer for tillitsvalgte

Retningslinjer for lydbåndopptak

Instruks for retting av øvingsoppgaver

Rutinebeskrivelse for muntlige presentasjoner

Retningslinjer for reisestøtte til studenter

Fritak for ex phil / ex fac

Retningslinjer for rollen som kontaktlærer PRØVEORDNING HØST 2019

Retningslinjer for rollen som kontaktlærer
Bokkontroll

Overgangsregler og innpassing av eksamen avlagt etter cand.jur modellen

Overgang fra andre studiesteder

Innpassing av eksamen avlagt etter cand. jur modellen
 

Avdelingsledere og Studieutvalg

Reglement for avdelingslederne ved Det juridiske fakultet

Reglement for Studieutvalget ved Det juridiske fakultet

Regulations for the study board at the Faculty of Law, University of Tromsø

Reglement for programansvarlig for LLM i Law of the Sea