UTDANNING VED DET KUNSTFAGLEGE FAKULTET

 

Det kunstfaglige fakultet vil utdanne sjølvstendige og trygge kunstnarar og pedagogar som har evne og vilje til å bidra til utvikling og endring innanfor fagfelta sine. Vi ønskjer studentar og tilsette som arbeider aktivt i samspel med det lokale og det internasjonale. Våre utdanningar skal gjere studentane i stand til å utvikla eit personleg uttrykk på høgt kunstnarisk nivå. Det er ikkje nok at studentane våre går ut med gode karakterar. Vi kan først seie oss nøgde når studentane våre synest og vert merka positivt i det lokale, regionale og nasjonale kulturlivet som utøvande kunstnarar og kunstpedagogar.

 

Det kunstfaglege fakultet tilbyr bachelor og mastar innan samtidskunst og musikk, og dessutan vidareutdanning og enkeltemne innan musikk, drama, kunst- og kulturformidling  og årsstudiane Forfattarstudium 1 og Forfattarstudium 2.

Se studier ved Musikkonservatoriet med søknadsfrist 15. april.

Emner

Studieprogram