Studier ved Handelshøgskolen

Handelshøgskolen ved UiT har studenter på ulike studieprogrammer fordelt over de fire studiestedene Tromsø, Alta, Harstad og Narvik. 

Handelshøgskolen ved UiT i Tromsø tilbyr bachelor- og mastergrad i ledelse, innovasjon og marked, samfunnsøkonomi og økonomi og administrasjon. I tillegg har vi mastergradsprogrammenet erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi.

Handelshøgskolen ved UiT i Alta tilbyr bachelor- og mastergradsprogram i økonomi og administrasjon, nettbaserte årsstudier i ledelse og i økonomi, samt deltidsstudium i prosjektledelse. 

Handelshøgskolen ved UiT i Harstad tilbyr bachelor- og mastergradsprogram i økonomi og adminstrasjon og erfaringsbasert master i ledelse. I tillegg tilbys enheter på 60 studiepoeng i praktisk prosjektledelse og travel and tourism management.

Handelshøgskolen ved UiT i Narvik tilbyr bachelorgradsprogram i økonomi og administrasjon og årstudiet praktisk økonomi og ledelse.

Emner

Noen av våre utdanningsprosjekter

Idegeneratoren «Idegeneratoren» er et prosjekt støttet av Tromsø fylkeskommune. Målgruppen for prosjektet er studenter ved UiT Norges arktiske universitet og næringsliv i Troms og Tromsø-regionen. I praksis handler prosjektet om å koble sammen målgruppene på en innovativ måte, og skape et nytt og spennende innovasjonstilbud i regionen. Prosjektet og dets tilbud skal supplere regionens eksisterende tilbud innenfor innovasjon og entreprenørskap. Prosjektets hovedmålsetning er som følger: Bidra til et mer innovativt og konkurransedyktig næringsliv i Troms og Tromsø-regionen.

PROGRAMSTYRENE VED HANDELSHØGSKOLEN

UNDERVISNINGS- OG UTVIKLINGSTEAM VED HANDELSHØGSKOLEN

Film: Nikolai Schirmer, August Schirmer, Simon Øverås og Christian Gamst Helgesen. Musikk: Cazadores - Islands.