Utdanningar ved AHR

Instituttet tilbyr fleire ulike modular. Dette kan vere eit heilt studieprogram (bachelor/master), årsstudium eller enkeltemne. Vil du berre ta eit emne du er spesielt interessert i, eller ein støttemodul for bacheloren din i til dømes statsvitskap, sosialantropologi eller sosiologi, kan vi hjelpe deg med å finne eit emne.

 

Emner