Studietilbud ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Lurer du på hva kunnskap er, hva det vil si å vite noe, hvordan vi kan finne ut hva som er sant og usant, hva som er rett og galt, hva det vil si å være menneske? - ja, da er kanskje filosofi noe for deg.

Emner

Studieprogram

Master (1½ – 5 år)


Ph.d.-utdanning

Les mer om ph.d.-utdanning 

Utdanninger i samarbeid med andre fagmiljø
Likestilling og kjønn

Førstesemesterstudier

Examen philosophicum og Examen facultatum for HSL-fak