Aktuell, viktig og synleg

Her finn du ei oversikt over studieprogramma våre, emne, årseiningar og etter- og vidareutdanningar. Fakultet for humaniora, samfunnsvitskap og lærarutdanning har over 300 emne innan samfunnsfag, humaniora og pedagogikk, og i overkant av 40 bachelor- og masterprogramm. Utdanningane våre blir leidd av programstyre/studieleiarar. 

Karriereintervju med nokre av kandidatane våre.

Emner

Studieprogram

Master (1½ – 5 år)


Ph.d.-utdanning

Les meir om ph.d.-utdanning 

 

Etter- og vidareutdanning (EVU)

Les meir om universitetets vidareutdanningstilbod.

 

Årsstudier

 

Nettstudium

Les mer om nettstudium

 

 

Kvalitet i utdanninga

Studiekvalitet

Sei ifrå
HSL