Om våre studier

Institutt for geovitenskap tilbyr utdanning på bachelor-, master- og PhD-nivå og utdanner geologer og geofysikere til ulike sektorer av arbeidslivet. Våre kandidater går til konsulentselskaper, hydrokarbonindustrien, malmselskaper, offentlige etater innen veibygging og annen infrastruktur, geofarer, forskning, undervisning og privat næringsliv for øvrig.


Bachelorprogrammet i geologi ved UiT er bygd opp av emner innenfor alle de forskjellige fagområdene innen geologi, og studiet skal gi en enhetlig og solid grunnutdanning i geologi. Det legges vekt på både teoretiske og praktiske ferdigheter gjennom en kombinasjon av forelesninger/seminarer, laboratorieøvelser og feltundervisning.

Med en gjennomført mastergrad i geologi vil kandidaten inneha solid kompetanse innenfor et nøye avgrenset fagområde innenfor geologi.
Studiet består av en masteroppgave (60 studiepoeng) og obligatoriske og valgfrie emner (60 studiepoeng). Antall valgfrie emner varierer mellom retningene. Det er muligheter for å ta emner ved universitetsstudiene på Svalbard eller læresteder i utlandet.

Det finnes fire studieretninger i vårt masterprogram:

  • Strukturgeologi, petrologi og malmgeologi
  • Arktisk marin geologi & geofysikk
  • Sedimentologi & kvartærgeologi. 
  • Petroleum geofag


Instituttet er et av fire norske institusjoner som deltar i iEarth, et nasjonalt konsortium og Senter for fremragende utdanning med mål om å revolusjonere den geovitenskapelige utdanningen i Norge.


Emner