IHO tilbyr følgende utdanninger

IHO har som mål å gi utdanning og utføre faglig utviklingsarbeid og forskning innen våre fagområder.
De 3-årige grunnutdanningene fører frem til Bachelorgrad som igjen kvalifiserer for opptak til videreutdanninger og masterstudier.
Instituttet tilbyr 4 bachelorprogram, hvorav sykepleie både kan studeres ved campus Tromsø, som desentralisert studie tilknyttet Tromsø regionen, og ved campus Hammerfest, campus Harstad og campus Narvik. Deltidsstudie i sykepleie går over 4 år og har oppstart hvert år i januar. I oddetallsår er det opptak i Troms, og i partallsår er det opptak i Finnmark. Søknadsfristen til deltidsstudiene er normalt i oktober året før oppstart.


Nedenfor finner du en liste over instituttets studieprogram. Du finner mer informasjon ved å klikke på linkene. 

Pilotprosjekt eksamen

Emner

Kontakt

Telefon:
+47 77644610
Faks:
+47 77660612
Studieadministrative spørsmål: iho.studier@support.uit.no
Andre henvendelser: postmottak@iho.uit.no

UiT Norges arktiske universitet

Det helsevitenskapelige fakultet

Institutt for helse- og omsorgsfag

MH-bygget

N-9037 TROMSØ