Studieinformasjon

Institutt for psykologi har Nord-Norges eneste psykologstudium. 

Institutt for psykologi har 800 studenter på 4 studieprogram hvorav årsstudiet, og profesjonsstudiet som fører fram til autorisasjon som psykologer er de største. Bachelor og masterstudium i psykologi gir spesialisert kunnskap om psykologiske emner.

NB! Det innføres en ny opptaksordning til profesjonsstudiet i psykologi fra våren 2020. Fra 2020 vil opptaket til profesjonsstudiet i psykologi foregå via direkte opptak gjennom Samordna opptak (SO) på grunnlag av vitnemål fra videregående skole. Profesjonsstudiet i psykologi blir dermed fra 2020 et seksårig fullt ut integrert profesjonsstudium, tilsvarende ordningene ved UiO, NTNU og UiB.

Som overgangsordning vil det i 2020 for siste gang være et lokalt opptak på grunnlag av årsstudiet i psykologi til det som etter gammel 1+5-ordning har vært første året på profesjonsstudiet i psykologi ved UiT. En søker lokalt opptak via Søknadsweb.

UiT tar med andre ord opp to kull til profesjonsstudiet i psykologi i 2020: Ett gjennom Samordna opptak på grunnlag av resultater fra videregående skole, og ett gjennom lokalt opptak på grunnlag av restultater fra årsstudiet i psykologi.

Vi gjør oppmerksom på at vi fortsatt vil tilby et årsstudium i psykologi, men dette vil etter 2020 ikke lenger være opptaksgrunnlag til profesjonsstudiet i psykologi ved UiT.

For mer informasjon om opptak til instituttets studietilbud henvises det til våre nettsider og nettsidene til Samordna opptak.

For spørsmål angående opptak:


Utdanningskoordinatorer:

Koordinatorer årsstudiet: Førsteamanuensis Ole Åsli.
Bachelorstudiet: Universitetslektor Espen Bjørkedal.
Masterstudiet: Professor Tove Dahl.

Profesjonsstudiet: Førsteamanuensis Kjersti Lillevoll (Permisjon til mai 2020), vikar førsteamanuensis Gabriella Óturai.
Profesjonsstudiet, 3 første studieår: Førsteamanuensis Gabriella Óturai.

Koordinatorene sin funksjon:

  • Det ene er å bidra til en best mulig sammenheng mellom emnene på hvert semester, og mellom emnene på langs av utdanningen. Koordinatoren bør delta i planleggingen av emner og timeplaner, og sjekke at opplegget er i tråd med studieplanen før det går til endelig godkjenning i Programstyret.
  • Det andre er å være kontaktperson for studentene på de to kullene man har ansvar for, både m.h.t. faglige og mer personlige spørsmål. Koordinatoren skal være kontaktperson og formidler mellom studentene på den ene siden og administrasjon, faglig ansatte, regelverk og planer på den andre siden.

Emner

Studieprogram

Master (1½ – 5 år)


Årsstudium (1 år)

Profesjonsstudium (6 år)