Studieinformasjon

Institutt for psykologi har Nord-Norges eneste psykologstudium. 

Institutt for psykologi har 800 studenter på 4 studieprogram hvorav årsstudiet, og profesjonsstudiet som fører fram til autorisasjon som psykologer er de største. Bachelor og masterstudium i psykologi gir spesialisert kunnskap om psykologiske emner.

Utdanningskoordinatorer:

Koordinatorer årsstudiet: Førsteamanuensis Ole Åsli, med professor Frode Svartdal som støttespiller/rådgiver.
Bachelor: Universitetslektor Espen Bjørkedal.
Master: Professor Tove Dahl.
Profesjonsutdanningen, 2 første studieår: Universitetslektor Karen Hopmann.
Profesjonsutdanningen, 3. og 4. studieår: Førsteamanuensis Kjersti Lillevoll.
Profesjonsutdanningen, hovedpraksis, 5. studieår:
Profesjonsutdanningen, hovedoppgaver, 5. studieår: Førsteamanuensis Jens Thimm.

Koordinatorene sin funksjon:

  • Det ene er å bidra til en best mulig sammenheng mellom emnene på hvert semester, og mellom emnene på langs av utdanningen. Koordinatoren bør delta i planleggingen av emner og timeplaner, og sjekke at opplegget er i tråd med studieplanen før det går til endelig godkjenning i Programstyret.
  • Det andre er å være kontaktperson for studentene på de to kullene man har ansvar for, både m.h.t. faglige og mer personlige spørsmål. Koordinatoren skal være kontaktperson og formidler mellom studentene på den ene siden og administrasjon, faglig ansatte, regelverk og planer på den andre siden.

Emner

Studieprogram

Master (1½ – 5 år)


PROFESJONSSTUDIUM (6 år)

Årsstudium (1 år)