Studier ved institutt for farmasi (IFA)

Ved IFA utdannes farmasøyter i bachelorprogram (reseptarfarmasøyt) og masterprogram (provisorfarmasøyt). I tillegg tas det årlig opp ph.d studenter ved det helsevitenskapelige fakultet med arbeidssted ved IFA.

Emner

Studieprogram

Master (1½ – 5 år)


Andre studietilbud

Phd studier ved det helsevitenskapelige fakultet

Forskerskole i farmasi

 

Les mer om vår utdanning

Intervju med tidligere studenter:

Provisorfarmasøyt
Trine Aag