Utdanning og undervisning

Hovedtyngden av IKMs undervisningsoppgaver er tilknyttet profesjonsstudiet i medisin, som administreres av Det helsevitenskapelige fakultet. IKM er ansvarlig for det toårige mastergradsprogrammet i telemedisin og e-helse, og bachelorprogrammet i paramedisin. Instituttet tilbyr også et enkeltemne  i medisinsk fredsarbeid, HEL-3011.

Andre undervisningsoppgaver instituttet har, er å bidra i klinisk undervisning ved Master i odontologi, samt samarbeid med Institutt for helse- og omsorgsfag (IHO) om undervisning innen sykepleieutdanningen, fysioterapiutdanningen og radiografutdanningen. IKM bidrar også til bachelorstudiet i ernæring, og masterstudiet i klinisk ernæring.


 

Emner

Studieprogram