Studietilbud - undervisning

Instituttets undervisning spenner over en rekke temaer innenfor det som bredt kan kalles samfunnsmedisin. De største undervisningsoppgavene er innen allmennmedisin, epidemiologi og forebyggende medisin. 

Emner

Studieprogram

Undervisningen bygger i mange tilfeller på den forskning som instituttets ansatte er engasjert, nasjonalt som internasjonalt.