Studietilbud - undervisning

Instituttets undervisning spenner over en rekke temaer innenfor det som bredt kan kalles samfunnsmedisin. De største undervisningsoppgavene er innen allmennmedisin, epidemiologi og forebyggende medisin. 

Emner

Studieprogram

Master (1½ – 5 år)


Undervisningen bygger i mange tilfeller på den forskning som instituttets ansatte er engasjert, nasjonalt som internasjonalt.