Studieinformasjon ved Institutt for Medisinsk Biologi (IMB)

Vi underviser i biologiske basalfag for studentgrupper på ulike nivå, og tilknyttet ulike studieprogram. Studietilbudet ved instituttet administreres av undervisningsseksjonen i samarbeid med nestleder for undervisning Karen Sørensen. Instituttet har også forskerskoler og tilbyr emner på ph.d.-nivå.

 

Emner

Studieprogram

Master (1½ – 5 år)


Andre utdanninger

undervisningsledelse

Undervisningsråd
Fagenheter
Programstyre ved IMB