Studietilbud hos oss

Instituttet er tilbyr studier og forskning innen reiseliv, medieproduksjon, entreprenørskap, innovasjon, kulturfag og fag knyttet til nordområdene.

Hos oss kan du ta alt fra mindre emner både på engelsk og norsk, til fulle bachelorstudier hvorav to undervises på engelsk. Vår erfaringsbaserte master i Reiselivsledelse har norsk som undervisningsspråk, mens masteren i Tourism studies går på engelsk.  Dermed får våre studenter sjansen til å tilegne seg gode engelskkunnskaper - noe som er nyttig i dagens arbeidsmarked.

Er du usikker på hva du vil bli? Se hva noen av våre tidligere og nåværende studenter anbefaler: 

Reiseliv Medieproduksjon

Emner

Instituttleder:

Bente Haug

Tlf: 78 45 01 54

E-post: bente.haug@uit.no

 

Ved studierelaterte henvendelser: 

Per Magne Møller

Tlf: 784 50232

E-post: per.m.moller@uit.no


Ved administrative henvendelser:

Kontorsjef Gøril Johansen

Tlf: 784 50 132

E-post: goeril.johansen@uit.noLeverings- og besøksadresse 

Follumsvei 31, 9510 Alta

Postadresse

9509 Alta