Ønsker du gode jobbmuligheter og et meningsfylt yrke?

Vernepleierstudier i regi av UiT Harstad gir gode jobbmuligheter. Foto: Internt

Som ferdig utdannet vernepleier er det mange som velger å jobber i hjemmetjenestene for utviklingshemmede, men du kan også arbeide innen psykiatrien, rusomsorgen, oppsøkende ungdomsarbeid, i barnehager, skoler, sykehjem, barnevernet, habiliterings-/ rehabiliteringstjenesten, ved kompetansesentre eller med flyktningarbeid. Vi tilbyr Bachelor heltid og deltid, Master og Videreutdanninger.

Se lengre ned på siden for mer informasjon over hva du kan studere.

Les mer om Vernepleier-yrket: 
Vernepleie - Hva er det?
Yrkesbeskrivelse vernepleier
Skikkethetsvurdering
Video laget av studentene våre
Video om å studere vernepleie og jobbe som vernepleier
Etiske retningslinjer for veiledning

Utenlandsopphold
Ghana, England, USA, Danmark, Finland, Sverige og Russland er noen av våre samarbeidsland. Noen av landene tilbyr studieopphold andre praksisopphold. Les mer om utvekslingsmulighetene her.


Hva kan du studere?

Bachelor heltid (3 år) og deltid (4 år):
Kombinert helse- og sosialarbeiderutdanning for deg som vil bidra til like muligheter og god livskvalitet for mennesker med ulike former for funksjonsnedsettelser. Fullført utdanning danner grunnlag for å søke offentlig autorisasjon som helsepersonell. Vernepleierutdanningen som driftes av UiT i Harstad er den eneste vernepleierutdanningen i Nord-Norge. Deltidskull blir årlig satt opp som desentraliserte utdanninger og lokasjon på disse kullene rullerer mellom Bodø, Tromsø, Alta og Harstad.  Les mer her om heltid og om deltid.

Erfaringsbasert Master i velferdsendring
Mennesker med funksjonsnedsettelser kan oppleve barrierer for samfunnsdeltagelse i møte med samfunnets krav. Internasjonale strømninger og beslutninger - som for eksempel FN konvensjonen om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne - så vel som ambisjoner i norsk politikk på området, stiller nye krav til tjenester og vilkår generelt for personer med nedsatt funksjonsevne. Master i velferdsendring er under revidering, med planlagt oppstart av ny masterutdanning høsten 2019. Les mer her.

Videreutdanninger
Videreutdanning i Migrasjonsfaglig kompetanse:
Økt migrasjon skaper behov for flere kompetente arbeidstakere som kan arbeide med flyktninger og migranter fra ulike deler av verden. Dette studiet skal øke kompetansen hos de som arbeider, eller ønsker å arbeide med flyktninger og asylsøkere eller andre grupper av migranter.

Videreutdanningen i Motivasjon, mestring og arbeid:
Utdanningen er et kompetansehevende tilbud til fagfolk som i sin arbeidssituasjon skal kunne bidra med motivasjonsfremmende kommunikasjon og intervensjoner, samt bidra med rådgivning og veiledning til mennesker som prøver å komme seg tilbake til arbeidslivet, og som skal gi rådgivning og veiledning til mennesker med sammensatt problematikk knyttet til rus og psykisk helse.

Videreutdanningsemner i Spesialpedagogikk:
Videreutdanning i spesialpedagogikk består av 8 valgfrie emner, som hver er på 10 studiepoeng, og derav kan utgjøre inntil 80 studiepoeng totalt. Emnene er skreddersydd ulike felt innenfor spesialpedagogikk. Videreutdanningen har som mål å imøtekomme behovet for spesialpedagogisk kompetanse i barnehage, skole og innen helse- og omsorgssektor. Les mer om utdanningen her.

Emner

KONTAKT OSS

Mail til Institutt for vernepleie:
vernepleie@support.uit.no

Instituttleder:
Professor Bjørn-Eirik Johnsen
Telefon: 77 05 83 11
Mobil: 948 21 268
E-post: bjorn.e.johnsen@uit.no

Kontorsjef:
Marina Trogen Hansen
Telefon: 77 05 81 25
Mobil: 907 97 578
E-post: marina.t.hansen@uit.no

Spørsmål om utdanningene:
Studieleder Kirsti Koppen
Telefon: 77 05 83 49
E-post: kirsti.b.koppen@uit.no

Spørsmål om praksis:
Studiekonsulent Sissel Klaussen
Telefon: 77 05 81 38
E-post: sissel.klaussen@uit.no

Spørsmål om eksamen og studentsaker:
Studiekonsulent Sissel Grimsbo
Telefon: 77 05 83 59
E-post: sissel.k.grimsbo@uit.no

Spørsmål om innpass og opptak:
Rådgiver Linda Pettersen
Telefon: 77 05 83 14
E-post: linda.pettersen@uit.no

Besøksadresse/ leveringsadresse:
UiT Norges arktiske universitet
Havnegata 5
9404 Harstad

Postadresse:
Postboks 1063
9480 Harstad

Fakturaadresse:
UiT Norges arktiske universitet
Fakturamottak
Postboks 6050 Langnes
9037 Tromsø

.......................................................

Aktuelle dokumenter